Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Hruby

ur. w 1958 roku w m. Kamieniec Ząbkowicki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Zygmunt Hruby od 1986 r. działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. Zajmował się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw m. in. „Ość’, „PWA”, „Tygodnik Mazowsze”. 
W dniach 18-24 VIII 1988 r. Pan Zygmunt Hruby brał udział w strajku zorganizowanym przez załogę KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, mającym na celu wsparcie postulatów wysuniętych przez pracowników KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Domagali się oni m.in. podwyżek płac, poprawy warunków socjalno-bytowych oraz ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność”. Za udział w ww. strajku, Pan Zygmunt Hruby został zwolniony dyscyplinarnie z pracy we wrześniu 1988 r. Po ponownym podjęciu pracy w KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, wziął udział w wielu manifestacjach organizowanych przy kopalniach w Jastrzębiu-Zdroju, których uczestnicy domagali się rejestracji NSZZ „Solidarność” oraz przywrócenia praw zwolnionych górników za udział w strajkach w sierpniu 1988 r. 
Po zalegalizowaniu NSZZ „Solidarność” w kwietniu 1989 r., Pan Zygmunt Hruby został wybrany na wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” na swoim Oddziale w KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków