Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gotner Adam

Adam Stanisław Gotner

ur. w 1945 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Stanisław Gotner był zatrudniony na stanowisku inspektora kontroli jakości  w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W trakcie Wydarzeń Grudnia 70 został ciężko postrzelony w klatkę piersiową. Rannego odwieziono do Szpitala Miejskiego w Gdyni, w którym przebywał od dnia 17 grudnia 1970 r. W sierpniu 1980 r. aktywnie uczestniczył w strajku gdyńskiej stoczni, a następnie zaangażował się w tworzenie związku zawodowego NSZZ „Solidarność” wchodząc w skład Prezydium Komitetu Założycielskiego związku. Od września 1980 r. działał na rzecz przywrócenia pamięci Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Został członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. Przed wprowadzeniem stanu wojennego jako aktywny działacz związkowy został umieszczony na liście osób przewidzianych do internowania. Po 13 grudnia 1981 r.  Adam Gotner kontynuował działalność  w podziemnych strukturach związku. Ponadto wraz z grupą członków działającego wówczas „nielegalnie” Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970' w Gdyni podjął działania na rzecz zabezpieczenia i ukrycia dowodów komunistycznej zbrodni z 1970 r. na Wybrzeżu. Otaczał opieką rodziny zamordowanych w Gdyni i rodziny internowanych działaczy Komitetu. W latach 1983-1989 współpracował z Panią Wiesławą Kwiatkowską w dokumentowaniu zbrodni Grudnia 70' w Gdyni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN