Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Huget Radosław

Radosław Krzysztof Huget

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie począwszy od 1979 r. członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Zaangażowany w druk i kolportaż prasy podziemnej. Będąc studentem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Związany z krakowskim Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania, prowadząc jego biuro. W dniu 28 września 1981 r. zatrzymany pod zarzutem kolportażu ulotek bezdebitowych. Zwolniony na skutek interwencji Zarządu Regionu Małopolska NZSS „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Rzeszowie – Załężu, Kielcach – Piaskach oraz Nowym Łupkowie. Zwolniony w dniu 4 grudnia 1982 r. 
Współinicjator powołania w dniu 7 listopada 1984 r.  Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie. Pomysłodawca kilkumiesięcznego protestu głodowego prowadzonego w pomieszczeniach kościoła pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie w 1985 r. Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Uczestnik licznych manifestacji i akcji ulotkowych, w związku z udziałem w których był zatrzymywany i karany grzywnami. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej