Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Paszek

ur. w 1949 roku w m. Międzyrzecze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017
Biogram
Pan Krzysztof  Paszek od 1968 r. był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. Zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem plakatów na terenie gminy Międzyrzecze, które w swojej treści prześmiewczo komentowały sytuację społeczno-polityczną w kraju. 
W dniu 26 III 1968 r. został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Bielsku-Białej z dnia 13 XII 1968 r. został skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. 
Pan Krzysztof Paszek był jednym z najaktywniejszych działaczy  NSZZ „Solidarność” na Podbeskidziu. Pełnił funkcje kierownicze strukturach „Solidarności” m. in. w powstałej po 13 XII 1981 r. Regionalnej Komisji Wykonawczej III Szereg Regionu Podbeskidzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw, ulotek i plakatów, za co został aresztowany  w dniu 4 X 1983 r. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach i Bielsku-Białej. Na mocy ustawy o amnestii Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej umorzył postępowanie w w/w sprawie. Pan Krzysztof Paszek został zwolniony z aresztu w dniu 27 VII 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN