Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Osiak Lech

Lech Władysław Osiak

ur. w 1954 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współzałożycielem a następnie aktywnym działaczem „Komitetu Obrony Solidarności” w Jastrzębiu Zdroju oraz członkiem redakcji podziemnego pisma „KOS”. W związku z prowadzoną działalnością został aresztowany 12 kwietnia 1985 r. i oskarżony o „nielegalne rozpowszechnianie publikacji zawierających treści antypaństwowe”. 27 listopada 1985 r. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju uznał go winnym zarzucanych czynów i skazał na 2 lata pozbawienia wolności. 4 kwietnia 1986 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok (w związku z rewizją obrony) i złagodził karę pozbawienia wolności do 1 roku i 4 miesięcy. Od 22 lutego 1986 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Lubsku. Został zwolniony 12 sierpnia 1986 r. Był jednym z inicjatorów powstania „Górnośląskiego Klubu Młodzieży Solidarnej. Solidarni i Młodzi”, którego celem było inspirowanie i wspomaganie inicjatywy w środowisku młodzieżowym oraz współpraca z RKW NSZZ „Solidarność”. 
Od 1988 r. był członkiem i jawnym przedstawicielem „Solidarności Walczącej”. W 1988 r. uczestniczył  w zgromadzeniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy i Ustroniu-Polanie. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej