Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuczkowski Ryszard

Ryszard Kuczkowski

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017
Biogram
Ryszard Kuczkowski był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Od września 1979 r. angażował się w działalność opozycyjną biorąc udział w spotkaniach m.in. w mieszkaniu Anny Walentynowicz. Brał także udział w zebraniach organizowanych przez KOR. Uczestnik strajku sierpniowego w 1980 r. Z uwagi na aktywną działalność powierzono mu funkcję łącznika między Wydziałem Mechanicznym Stoczni Gdańskiej a Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 kwietnia 1982 r. Po wyjściu z internowania zmuszony do wyjazdu emigracyjnego do Kanady.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN