Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gładysz Janusz

Janusz Maciej Gładysz

ur. w 1952 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Począwszy od 1967 r., słuchając informacji podawanych przez Radio „Wolna Europa”, sporządzał na ich podstawie ulotki, które następnie kolportował na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.  
W dniu 8 maja 1968 r. obrzucił kamieniami transport kolejowy wojsk radzieckich, koncentrowanych przed interwencją w Czechosłowacji. W dniu następnym został dyscyplinarnie usunięty ze szkoły (naukę kontynuował w szkole wieczorowej dopiero w 1969 r.) Objęty postępowaniem wyjaśniającym. Na mocy orzeczenia Sądu Powiatowego w Tarnowie z dnia 17 września 1968 r. oddany pod dozór kuratora sądowego, który uchylono w dniu 3 listopada 1969 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków