Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Barczyk Kazimierz

Kazimierz Barczyk

ur. w 1950 roku w m. Wolbrom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia. Jesienią 1980 r. organizator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w sądach krakowskich. Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej związku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w lutym 1982 r. odwołany przez Radę Państwa z pełnienia funkcji sędziego. Pozbawiono go także możliwości wykonywania zawodu adwokata (ostatecznie wpisany na listę adwokacką po wyroku Sądu Najwyższego nakazującym jego dokonanie). 
Pomysłodawca powołania w 1980 r. Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność”, działającego do 1992 r., którego dorobek, w postaci przygotowania kilkudziesięciu projektów ustaw, został wykorzystany w działalności ustawodawczej po 1989 r. 
Współtwórca powstałego w 1986 r. niezależnego pisma „Paragraf”. Udzielał pomocy prawnej podczas strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. Działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie.  
 W 1989 r. w krakowskim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN