Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pleskaczyński Jacek

Jacek Krzysztof Pleskaczyński

ur. w 1948 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Ojciec Jacek Pleskaczyński SJ był duszpasterzem akademickim w Toruniu, gdzie na początku 1985 r. zaangażował się w prace Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie ks. J. Popiełuszki (pełnił funkcję sekretarza prezydium). W latach 1985–1989 zawiadywał Duszpasterstwem Akademickim działającym przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi, celebrował msze św. dla harcerzy, licealistów i kombatantów oraz współprowadził Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, w ramach którego odbywały się cotygodniowe spotkania z przedstawicielami niezależnej kultury i działaczami środowisk opozycyjnych. Opiekował się niezależną galerią sztuki  pod nazwą „Nawa św. Krzysztofa”, sprawował pieczę nad grupą samokształceniową DA złożoną m.in. z działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej redagujących nielegalny „Biuletyn Informacyjny NZS PŁ”. W styczniu 1986 r. współorganizował wystawę poświęconą piątej rocznicy strajków studenckich w Łodzi, w maju 1989 r. objął opieką duszpasterską strajkujących studentów PŁ. W latach 1986–1989 inicjował i organizował obozy dla studentów i licealistów, podczas których odbywały się prelekcje i dyskusje z udziałem znanych działaczy opozycji antykomunistycznej. W latach 1975–1977 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków