Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Karol Kowolik

ur. w 1953 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Stanisław Kowolik był działaczem NSZZ „Solidarność” (członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”) oraz  KPN-u. 
Współtworzył organizację  Komitet Obrony Rodzin Aresztowanych-KORA działającą na terenie Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego, której głównym celem było niesienie pomocy członkom rodzin osób internowanych i aresztowanych. 
Ponadto organizacja KORA zajmowała się produkcją i kolportażem nielegalnych ulotek. 
Za powyższą działalność opozycyjną  Pan Stanisław Kowolik był dwukrotnie internowany: od 3 III 1982 r. do 27 IV 1982 r. oraz od 30 VIII 1982 r. do 30 XI 1982 r. (w czasie internowania tymczasowo aresztowany od 27IV 1982 r. do 29 V 1982 r.). Wyrokiem z dnia 29 V 1982 r. wydanym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach Pan Stanisław Kowolik został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 
W okresie 1982-1984 podlegał kontroli operacyknej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej