Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tafel Henryk

Henryk Stefan Tafel

ur. w 1951 roku w m. Lidzbark
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Pan Henryk Tafel był zatrudniony jako bosman w gdańskiej Stoczni Północnej. W okresie od 15 do 31 sierpnia 1980 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Północnej, od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w wielu akcjach inicjowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. Brał udział m.in. w manifestacjach z okazji Dnia Solidarności z Solidarnością 30 stycznia 1982 r. oraz w proteście przeciwko delegalizacji „Solidarności” w dniach 11-13 października 1982 r. Zajmował się również kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Działając w stoczniowej Kasie Wzajemnej Pomocy, kwestował na rzecz rodzin stoczniowców, którzy zostali internowani, aresztowani lub skazani. Po likwidacji Kasy w czerwcu 1983 r. Pan Henryk Tafel aktywnie uczestniczył  w działalności Bractwa Oblatów. W sierpniu 1984 r. brał udział w akcji pikietowania sklepów monopolowych, będącej odpowiedzią na apel Episkopatu Polski o zachowanie abstynencji w sierpniu. Był ponadto członkiem Diecezjalnej Służby Mężczyzn, organizacji porządkowej, powołanej podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r. We wrześniu 1987 r. współorganizował przejęcie Rady Pracowniczej w Stoczni Północnej przez członków „Solidarności”. W czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w maju 1988 r. organizował pomoc dla strajkujących.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Bogusław Gołąb, Idź, bądź wierny, Gdańsk 2010