Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Karczewska

ur. w 1950 roku w m. Biała Piska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W 1980 roku była współinicjatorką powstania NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej w Siedlcach i została tam wybrana przewodniczącą Komisji Zakładowej. W grudniu 1982 roku, przez miesiąc czasu ukrywała poszukiwanego Mirosława Andrzejewskiego, po jego ucieczce z internowania z Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. W latach 1984-1989 współpracowała przy druku i składzie książek Wydawnictwa „Metrum”, niezależnej oficyny działającej w Siedlcach w latach 1984-1989, powstałej przy piśmie o tej samej nazwie oraz przy składzie książek Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka, oficynie poetyckiej działającej w latach 1985-1988 w Siedlcach, nazwanej przez młodych poetów skupionych wokół niej w hołdzie innemu młodemu poecie zamordowanemu przez MO. Na składanie publikacji Wydawnictwa Metrum Pani Jadwiga Karczewska udostępniała swoje mieszkanie w Siedlcach.
Biogram opracowano na podstawie: