Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Wiktor Łogiewa

ur. w 1950 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Andrzej Łogiewa członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który od sierpnia 1980 r. do 13 XII 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „TRANSBUD” w Katowicach-Brynowie. Wchodził także w skład Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Sekcja Transportu. W sierpniu 1980 r. stał na czele Komitetu Strajkowego w „TRANSBUDZIE”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował aktywność związkową. 
Wiosną 1982 r. zainicjował wśród związkowców „Solidarności” zbiórkę pieniężną na poczet zakupu wieńca dla upamiętnienia górników Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 r. W konsekwencji działań podjętych przez Służbę Bezpieczeństwa został w dniu 10 V 1982 r. zatrzymany i decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Internowanie uchylono w dniu 14 VI 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania na przestrzeni lat 1982-1985 pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Katowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej