Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Biegalski

ur. w 1967 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Piotr Biegalski od 1981 r., będąc jeszcze uczniem, zaangażował się w działalność opozycyjną polegającą m.in. na rozrzucaniu ulotek antyreżimowych na terenie miasta Torunia.
Od 1987 r. był jednym z działaczy toruńskiego Ruchu „Wolność i Pokój”. W tym czasie odmówił odbycia  zasadniczej służby wojskowej, za co w 1988 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. Brał udział w protestach i pikietach organizowanych przez członków Ruchu WiP, m.in. uczestniczył w okupacyjnym strajku studenckim zorganizowanym w maju 1989 r. w Dworze Artusa w Toruniu oraz pomagał przy składaniu książek drukowanych w podziemnym wydawnictwie "Kwadrat”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, Czas ludzi niepokornych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003