Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koprowski Włodzimierz

Włodzimierz Koprowski

ur. w 1948 roku w m. Jaciążek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Do czasu wprowadzenia stanu wojennego był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach „Stomil” w Olsztynie. W latach 1985-1989 działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W związku ze swoją postawą i działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1976 r. do 1989 r. W ramach represji został powołany na szkolenie wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyły natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN