Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tyszka Andrzej

Andrzej Tyszka

ur. w 1934 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Jesienią 1977 r., będąc pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, podjął współpracę z „Latającym Uniwersytetem”. W styczniu 1978 r. podpisał deklarację w sprawie powołania Towarzystwa Kursów Naukowych. 
Z powodu tych działań w 1979 r. zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Jesienią 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim. W związku z prowadzoną działalnością 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Jaworzu. Ze względów rodzinnych od 4 maja do 2 czerwca 1982 r. udzielono mu przepustki. Dnia 1 czerwca 1982 r. został hospitalizowany. Do ośrodka odosobnienia już nie powrócił. 7 lipca 1982 r. wystawiono decyzję o uchyleniu internowania. W połowie lat 80. współpracował z Klubem Inteligencji Katolickiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej