Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Strzałkowski Piotr

Piotr Mieczysław Strzałkowski

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność,” zatrudnionym od 1 września 1981 r. w redakcji dziennika „Wiadomości Dnia”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się przed aresztowaniem, lecz nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Sporządzał i rozpowszechniał ulotki. 
16 marca 1983 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a Wydz. Śledczy KSMO wszczął przeciwko niemu dochodzenie w sprawie udziału w wydawaniu nielegalnych pism. Został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. 25 kwietnia 1983 r. areszt uchylono i zamieniono na dozór MO. 8 sierpnia 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego umorzył postępowanie na mocy amnestii.  
Działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności” była powodem zastrzeżenia w 1982 r. wyjazdów zagranicznych, które anulowano w 1986 r. W związku z działalnością opozycyjną w latach 1982-1989 pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN