Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wysocki Wiesław

Wiesław Jan Wysocki

ur. w 1950 roku w m. Łowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
W latach 1978-1979 pracował w redakcji „Słowa Powszechnego” w Łodzi jednocześnie należał do grupy tzw. rewizjonistów w Stowarzyszeniu „PAX” oraz współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowiek i Obywatela. Uczestniczył w wydawaniu oraz kolportażu kwartalnika literackiego „Puls” i miesięcznika „Głos”. W latach 80. był członkiem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z powodu prowadzonej działalności rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1978-1989. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych na okres od 10 marca 1988 r. do 10 marca 1990 r., anulowane 9 lutego 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN