Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bukowski Jerzy

Jerzy Stanisław Bukowski

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Instruktor harcerski, komendant szczepu „Żurawie” hufca ZHP Kraków – Krowodrza. Zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Członek redakcji niezależnego pisma harcerskiego „Czuwajmy”. W latach 1988-89 rzecznik prasowy Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej wdrażał model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, rozwinięty poprzez dorobek Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Czynny przy zainicjowaniu współpracy z harcerstwem polonijnym. 
Związany ze środowiskiem legionowym w Krakowie. Zaangażowany w działalność powołanego w 1980 r. Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie początkowo jako sekretarz, a następnie począwszy od 1986 r. jako przewodniczący. W tych charakterze czynny przy ratowaniu kopca, zaniedbanego przez władze komunistyczne. Organizator uroczystości rocznicowych pod kopcem. Począwszy od 1981 r. czynny przy organizacji corocznych marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc. Współinicjator odprawiania mszy świętych w intencji Józefa Piłsudskiego oraz legionistów w katedrze wawelskiej. W 1988 r. kierował niezależnym Komitetem Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który przygotował i przeprowadził kilkumiesięczny program obchodów rocznicowych, zorganizowanych w opozycji do uroczystości oficjalnych. 
Współpracownik Radia Wolna Europa oraz prasy polonijnej
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN