Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jordan Waldemar
Waldemar Bogusław Jordan
ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2019

Biogram

Od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, gdzie następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej. 
W czasie swej działalności związkowej był inicjatorem strajków ostrzegawczych, akcji malowania haseł oraz rozwieszania plakatów antykomunistycznych. Był także jednym z redaktorów regionalnego czasopisma „Solidarność Pilska”, które ukazywało się w okresie od 20 listopada 1980 r. do 17 listopada 1981 r. 
Za swoją działalność 13 grudnia 1981 r. został internowany. Osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach, następnie w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Gębarzewie, gdzie przebywał do 9 lipca 1982 r. Wiosną 1989 r. członek Prezydium Regionalnego Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

"NSZZ" Solidarność 1980-1989. Tom 4. Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010