Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietrusa Jadwiga

Jadwiga Teresa Pietrusa

ur. w 1951 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Jadwiga Pietrusa była działaczką NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności związkowej.
Była współorganizatorką konspiracyjnego spotkania w dniach 15 i 16 grudnia 1981 r.  działaczy NSZZ „Solidarność” z  instytucji i przedsiębiorstw toruńskich z działaczami Komisji Zakładowej Zakładów „Towimor”, przedmiotem którego było zorganizowanie kolportażu ulotek na terenie miasta i zakładów pracy.
Dnia 20 grudnia 1981 r. została zatrzymana, następnie na mocy postanowienia Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego  w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowana.
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 1982 r. została skazana w trybie doraźnym na 3 lata pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywała  w Zakładach Karnych w Grudziądzu, Bydgoszczy-Fordonie oraz Krzywańcu.
Dnia 12 stycznia 1983 r. postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze udzielono jej 6-miesięcznej przerwy w wykonaniu kary ze względu na sytuację rodzinną. Została zwolniona z więzienia dnia 13 stycznia 1983 r. i  wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z  8 lutego 1983 r. karę złagodzono do 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Po wyjściu na wolność była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN