Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Brożek Tadeusz
Tadeusz Brożek
ur. w 1950 roku w m. Czaplinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Tadeusz Brożek prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’, współzałożycielem i przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S’’ w Czaplinku.
Ze względu na działalność opozycyjną został powołany do wojska. Skoszarowano go w Jednostce Wojskowej 3691 w Unieściu, gdzie przebywał od dnia 5.11.1982 do 5.01.1983 roku. 
Ten rodzaj represji stanowił ,,inteligentną formę internowania’’. Władze komunistyczne na początku listopada 1982 roku rozpoczęły wysyłanie opozycjonistów do wojska w obawie, że mogą oni wziąć udział w zapowiadanym na 10 listopada proteście przeciwko delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’. 
	Tadeusz Brożek trafił jako rezerwista na dwumiesięczne ,,przeszkolenie’’, podczas którego, pomimo mrozu, spał w namiocie, był zmuszany do ciężkiej i bezsensownej pracy oraz był poddawany przymusowej indoktrynacji politycznej ze strony aparatu polityczno-wychowawczego (L)WP.
	Pomimo zastosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej i w 1989 roku współtworzył Tymczasową Komisję Organizacyjną ,,S’’ w Czaplinku, wchodząc w skład jej aktywnych działaczy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN