Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczerba Jan

Jan Czesław Szczerba

ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Jako uczeń Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie prezentował patriotyczną postawę. 11 listopada 1981 r. uczestniczył w niezależnych obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, po wznowieniu zajęć lekcyjnych w styczniu  1982 r., rozwiesił w szkole ulotki. W późniejszym okresie uczestniczył w cichych przerwach, nosił opornik i czarne stroje 13 dnia miesiąca. Brał udział w demonstracjach organizowanych w Warszawie. Podczas manifestacji 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany na 48 godzin i ukarany przez kolegium. 
W 1983 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nawiązał kontakty z przedstawicielami podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. W grudniu 1983 r. wziął udział w spotkaniu na którym powołano NZS UW im. Józefa Piłsudskiego i został członkiem Zarządu, w którym zasiadał do końca 1987 r. 
W 1985 r. został członkiem Oficyny Wydawniczej „Pokolenie”. Współpracował również z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”, Grupami Oporu „Solidarni”, Konfederacją Polski Niepodległej, Tymczasową Komisją Wykonawczą „Solidarności” w Pułtusku i Ruchem „Wolność i Pokój”. W ramach prowadzonej działalności drukował wydawnictwa bezdebitowe, rozprowadzał je, organizował materiały poligraficzne i konspiracyjne drukarnie, uczestniczył w manifestacjach. 
29 kwietnia 1987 r. został zatrzymany na Krakowskim Przedmieściu podczas przenoszenia wydawnictw MRK”S” – ulotek i pisma „CDN”. Za powyższe 17 czerwca 1987 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wkroczeń przy Prezydencie m.st. Warszawy. 
11 lipca 1988 r., w czasie wizyty Michaiła Gorbaczowa w Warszawie, na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich na trasie jego przejazdu, wraz z innymi osobami wystawił transparenty z napisami „Żądamy prawdy o Katyniu - NZS”, „Żądamy odszkodowań za deportacje 1939-1941” i rozdawał ulotki sygnowane przez GO „Solidarni”. Został zatrzymany na 48 godzin i 13 lipca 1988 r. ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście na karę grzywny, przepadek dowodów i podanie informacji do wiadomości władz uczelni. 
24 września 1988 r. został zatrzymany w prywatnym mieszkaniu w Warszawie podczas zebrania Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Znaleziono przy nim znaczki Poczty Solidarność. 26 września 1988 r. został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Mokotów na karę grzywny, przepadek dowodów i podanie orzeczenia do publicznej wiadomości. 
Z powodu prowadzonej działalności, w latach 1987-1989 zastrzeżono mu prawo wyjazdu za granicę.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Patryk Pleskot, Robert Spałek, Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982–1990), Warszawa 2011
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN