Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bzdyl Krzysztof

Krzysztof Kazimierz Bzdyl

ur. w 1950 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Organizator w grudniu 1970 r. w Krakowie manifestacji solidarnościowej z protestującymi na Wybrzeżu. Współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności, działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współtwórca Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów w Krakowie.
Sygnatariusz aktu założycielskiego Konfederacji Polski Niepodległej z 1 września 1979 r. Członek kierownictwa Obszaru II KPN, zaś w latach 1983-1984 jego kierownik (pod pseudonimem Jan Godebski). Organizator sieci poligraficznej KPN, drukarz i kolporter wydawnictwa drugoobiegowych.
Jesienią 1980 r. współtwórca struktur „Solidarności” w Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Kraków – Śródmieście. W dniu 6 grudnia 1980 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie – Mokotowie, który opuścił 2 czerwca 1981 r. Po uwolnieniu działacz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie – Łagiewnikach, którym kierował jako przewodniczący Komitetu Strajkowego. Po likwidacji strajku w dniu 15 grudnia 1981 r. internowany, a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Karę obywał w zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie. Zwolniony 3 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów amnestyjnych.
W 1984 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej