Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Goławski Zygmunt

Zygmunt Michał Goławski

ur. w 1924 roku w m. Gołaszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
W latach 1942-1944 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. W 1944 roku został aresztowany, osadzony w więzieniu w Siedlcach, a następnie wywieziony do obozu w Borowiczach, powrócił do Polski w 1946 roku. Już w 1963 roku drukował i rozpowszechniał katolickie wydawnictwa bezdebitowe, za co został aresztowany na 3 miesiące i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. W 1977 roku był współzałożycielem Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej, w ramach której w 1978 roku współorganizował akcję ulotkową w Siedlcach i okolicy, nawołującą do bojkotu wyborów do rad narodowych. W tym samym roku, wraz ze Stanisławem Karpikiem, założył Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących, w ramach którego protestował przeciwko próbom rozebrania przez władze kaplicy w domu Stanisława Karpika w Opolu Starym, a także organizował spotkania z politykami opozycyjnymi. Od 1978 roku był współpracownikiem ROPCiO, kolporterem prasy niezależnej w regionie,  a także drukarzem i kolporterem ulotek. Uczestniczył w manifestacjach i akcjach organizowanych w Siedlcach i w Warszawie, m.in. w akcji ulotkowej w Warszawie przypominającej o agresji z 17.09.1939 r. i zbrodni katyńskiej. Był bardzo zaangażowany w rozpowszechnianie wiedzy na ten temat i upamiętnianie tych tragicznych wydarzeń. We wrześniu 1979 roku znalazł się w grupie założycieli Konfederacji Polski Niepodległej. Drukował ulotki KPN i organizował rocznicowe manifestacje polityczne. W sierpniu 1980 roku dostarczał żywność strajkującym stoczniowcom z Gdańska. We wrześniu 1980 roku był współzałożycielem Niezależnego Związku Zawodowego „Podlasie”, który wszedł następnie w skład NSZZ „Solidarność”. Z powodu aktywnej działalności opozycyjnej 12.11.1980 roku został aresztowany. Zwolniony 12.05.1981 roku, po ogólnopolskich akcjach protestacyjnych Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Zygmunt Michał Goławski był także uczestnikiem strajku „Solidarności” RI w Siedlcach w dniach 5.11 – 13.12.1981 r. Po pacyfikacji strajku ukrywał się. Został zatrzymany 15.04.1982 r. i internowany w obozie dla internowanych w Darłówku. Po zwolnieniu z internowania 23.12.1982 roku kontynuował działalność opozycyjną. Organizował manifestacje po Mszach św. za Ojczyznę w Siedlcach, kierował manifestacjami, akcjami ulotkowymi. W 1985 roku wystąpił z KPN i stał się współzałożycielem Polskiej Partii Niepodległościowej. Z powodu swej działalności wielokrotnie był zatrzymywany i poddawany rewizjom. Formą represji wobec Zygmunta Michała Goławskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w latach 1977-1981 oraz w 1984 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej