Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmiel Piotr

Piotr Grzegorz Chmiel

ur. w 1961 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
W latach 1981-1982 był studentem Politechniki Poznańskiej, natomiast w latach 1982-1983 studentem Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy. W nocy z 14 na 15 maja 1982 r., wraz z grupą studentów brał udział w sporządzaniu napisów „znieważających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i inne naczelne organy PRL na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu”. W związku z powyższym został tymczasowo aresztowany od 16 listopada 1982 r. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 14 stycznia 1983 r., został skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ostatecznie zwolniony w dniu ogłoszenia wyroku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej