Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Zbigniew

Zbigniew Jankowski

ur. w 1948 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Student, najpierw Wydziału Wiertniczo – Naftowego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, a następnie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1977 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Czynny w prowadzeniu druku wydawnictw drugoobiegowych. W latach 1980-81 sympatyk „Solidarności”. W związku z prowadzoną działalnością zatrzymywany i karany grzywnami. 
W listopadzie 1981 r. wyjechał do Francji, gdzie pozostał po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1981-83 redaktor emigracyjnego pisma „Kontakt”.
Po powrocie do Polski w grudniu 1983 r. związany z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Uczestnik manifestacji oraz akcji naklejania ulotek oraz sporządzania napisów na murach. Kolporter prasy drugoobiegowej. Korektor tekstów ukazujących się w niezależnym piśmie „Przegląd Akademicki”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków