Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Konieczny

ur. w 1930 roku w m. Kluszkowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Franciszek Konieczny od 1958 r. należał do nielegalnej organizacji o nazwie „Rewolucyjna Organizacja Armii Krajowej”, której celem była działalność przeciw ustrojowi PRL oraz jednostkom radzieckim stacjonującym w Brzegu.  Pełnił w niej funkcję zbrojmistrza na terenie miejscowości Siołkowice Nowe. 
Dnia 12.05.1964 r. Pan Franciszek Konieczny został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB w charakterze podejrzanego o przynależność do „ROAK-u”. Przesłuchanie oskarżonego oraz przeprowadzona rewizja domowa nie wykazały jednak dowodów, które świadczyłyby o nieleganej działalności Pana Franciszka Koniecznego, wobec tego dnia 14.05.1964 r. został zwolniony z aresztu.
Pan Franciszek Konieczny w latach późniejszych był pracownikiem Jelczańskich Zakładów Samochodowych, na stanowisku tokarza. W okresie stanu wojennego był aktywnym członkiem Grupy Jelczańskiej „Solidarność”, która działała w podziemiu do grudnia 1989 r. Wspomniana grupa prowadziła czynną, podziemną działalność związkową, współpracując z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Solidarnością Walczącą we Wrocławiu, od 1987 r. Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz strukturami podziemnymi w Oławie i Brzegu. 
W dniu 18.02.1981 r. Pan Franciszek Konieczny był rejestrowany przez Wydział III - A Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu w ramach kwestionariusza ewidencyjnego 
o kryptonimie „Dywersant” jako autor negatywnego politycznego wystąpienia w czasie konferencji wyborczej.
Pponadto Pan Franciszek Konieczny  zajmował się zbieraniem składek, kolportował wydawnictwa a w piwnicy swojego domu drukował niezależne pismo „Gross Rosen” oraz ulotki. W związku 
z działalnością opozycyjną został aresztowany a także zwolniony z pracy pod zarzutem kolportażu podziemnych wydawnictw. W 1984 r. został zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej