Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Longin Aleksy Garkowski
ur. w 1954 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” PKP w Płocku. 13 grudnia 1981 r. został internowany z uzasadnieniem, że będzie organizował wiece i manifestacje dezorganizujące pracę Stacji Kolejowej PKP. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Został zwolniony z internowania 15 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej