Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trzaska Andrzej
Andrzej Bogumił Trzaska
ur. w 1935 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017

Biogram

Pan Andrzej Trzaska był artystą plastykiem, twórcą rysunków, napisów, matryc do ulotek (autor ulotki „uwolnić politycznych” przedstawiającej zaciśniętą pięść na tle kolczastych drutów). Gdy wprowadzono stan wojenny aktywnie wspierał poczynania podejmowane przez działaczy i sympatyków Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” między innymi poprzez udostępnianie swojej pracowni działaczom jako miejsce spotkań i zebrań organizacyjnych. W związku z powyższym został internowany i od 5 maja 1982 r. osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Z internowania został zwolniony dnia 20 października 1982 r. 
Był w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku w związku z podejrzeniem o kolportaż przesyłek listowych przedstawiających obraźliwe rysunki wobec rządu PRL.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN