Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Salmonowicz Stanisław
Stanisław Antoni Salmonowicz
ur. w 1931 roku w m. Brześć
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

W latach 1956-1957 był aktywnym uczestnikiem Ruchu Młodej Inteligencji w Krakowie,  a także współzałożycielem Stowarzyszenia Młodej Inteligencji „Rzeczywistość”. Działał wśród opozycyjnie nastawionego środowiska naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim. Utrzymywał kontakty z emigracją polską w Europie Zachodniej, ze środowiskiem „Kultury Paryskiej” i „Radiem Wolna Europa”. W dniu 26 września 1970 r. został aresztowany i przetrzymywany do dnia 21 stycznia 1971 r. W jego mieszkaniu oraz miejscu pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzono przeszukania, podczas których zarekwirowano m.in. publikacje naukowe. 26 września 1971 r. śledztwo umorzono „z uwagi na znikome społeczne niebezpieczeństwo”. W 1970 r. został odwołany ze stanowiska dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie w 1971 r. zwolniono go z pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN