Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Solarewicz Edward

Edward Solarewicz

ur. w 1951 roku w m. Śliwnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Edward Solarewicz zajmował się sporządzaniem niezależnego wydawnictwa, poświęconego tematyce morskiej i stoczniowej "Ster – Głos Stoczni Podziemnych", w trakcie trwania stanu wojennego.
Dnia 19.08.1982 r. został aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym KWMO w Szczecinie za swoją działalność. Następnie przebywał także w Zakładzie Karnym w Goleniowie. 
Po wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie z dn. 17.03.1983 r., został skazany na karę pozbawienia wolności na okres siedmiu miesięcy. Na poczet kary zaliczono okres jego aresztowania od dn. 19.08.1982 r. 
Edward Solarewicz został zwolniony z ZK w Goleniowie 18.03.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej