Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alojzy Maliszewski

ur. w 1947 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Alojzy Maliszewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w „Centrostalu” Rejonowym Oddziale w Gdańsku-Kokoszkach. Zatrzymany w dniu 13.06.1982 r. pod zarzutem kierowania manifestacją solidarnościową pod Stocznią Gdańską, kościołem Mariackim i pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Aresztowany w dniu 15.06.1982 r., a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w dniu 21.07.1982 r. Objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. Dnia 16.11.1982 r. skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na trzy miesiące więzienia (orzeczoną karę uznano za odbytą), pokrycie trzeciej części kosztów postępowania sądowego i uiszczenie 600 zł tytułem opłaty sądowej. Zwolniony z aresztu w dniu 17.11.1982 r. Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie z 10.08.1983 r. uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku i umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN