Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Słupek Adam
Adam Stanisław Słupek
ur. w 1946 roku w m. Gruszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016

Biogram

Pracownik Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „Transbud” w Krakowie – Nowej Hucie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany z kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, w tym pism „Kronika Małopolska”, „Mała Polska”. W dniu 28 czerwca 1985 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 14 listopada 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z 10 stycznia 1986 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności zawieszając jej wykonanie na 3 lata. 
Uczestnik marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc 1984 r., podczas której został zatrzymany oraz ukarany grzywną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej