Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalinowski Arkadiusz
Arkadiusz Mirosław Kalinowski
ur. w 1963 roku w m. Bobolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Pan Arkadiusz Kalinowski we wrześniu 1981 roku współzakładał w Lęborku nielegalną organizacji „RUND” - Ruch Niezależnych Demokratów. W ramach tej organizacji po wprowadzeniu stanu wojennego do maja 1982 r. wraz z innymi produkował i rozpowszechniał ulotki o treści „antypaństwowej” na terenie Lęborka, organizował pomoc dla rodzin osób internowanych W związku ze swoją działalnością był rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie od 12 czerwca 1982 r. do 2 września 1982 r.  w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Demokrata”. 
W powyższej sprawie Wydział Śledczy KWMO w Słupsku prowadził śledztwo, które zakończyło się umorzeniem sprawy w dniu 23.06.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków