Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szałankiewicz Witold
Witold Jan Szałankiewicz
ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019

Biogram

Był zatrudniony w PTTK Oddział Ochota w Warszawie. W latach 1976-1983 był kilkukrotnie aresztowany m.in. za fałszowanie legitymacji służbowej funkcjonariusza MO i posługiwanie się nią za granicą (3 września 1976 r.), posiadanie znaczka „Solidarności” (13 maja 1982 r.), wznoszenia wrogich okrzyków i nawoływania do kontrmanifestacji (1 maja 1983 r.). W 1986 r. wyjechał do RFN. Podczas pobytu w Berlinie Zachodnim obsługiwał kanał przerzutowy podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w kraju. Pozostawał w zainteresowaniu SB w latach 1976-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN