Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Minda Bogusław

Bogusław Minda

ur. w 1938 roku w m. Pakosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Bogusław Minda od 1980 r. był członkiem NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Radomiu, a następnie został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”. W ramach tej działalności m.in. brał czynny udział w spotkaniach działaczy związku, w organizowaniu zbiórek pieniężnych m.in. na zakup sprzętu poligraficznego czy udzielaniu pomocy osobom internowanym. Pan Bogusław Minda w dniu 19.02.1983 r. wszedł do Samorządu Pracowniczego w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym i Zmechanizowanych Robót Ziemnych, jako jeden z czterech członków, będących działaczami podziemnych struktur i został jego przewodniczącym. W dniu 25.05.1984 r. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję w jego miejscu zamieszkania, a on sam został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego związku wytwarzającego w celu rozpowszechniania wydawnictw o treści antypaństwowej. Pan Bogusław Minda, w wyniku amnestii został zwolniony z aresztu w dniu 26.07.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej