Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Haniecki  Edward

Edward Adam Haniecki

ur. w 1949 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Edward Haniecki (1949-1995) od powstania NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola działał w jego strukturach. Był członkiem Komisji Wydziałowej G-4 oraz delegatem na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. W związku z tą działalnością został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985. Przebywający w obozie wojskowym w Czerwonym Borze byli nieustannie inwigilowani przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Poddawano ich przesłuchaniom, rewizjom, zmuszano do ciężkiej, najczęściej bezsensownej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli surowo karani za wszelkie przejawy oporu. Warunki zamieszkania były bardzo ciężkie i miały również charakter represyjny. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN