Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Berliński Henryk

Henryk Berliński

ur. w 1950 roku w m. Bielice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był pracownikiem Przedsiębiorstwa Montażu Elektrycznego Elektrobudowa w Koninie. W latach 80. był zaangażowanym działaczem opozycji antykomunistycznej. Od maja do października 1982 r. przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa „Azyl Wojenny” oraz „Opornik” na terenie zakładu pracy, rozrzucał też ulotki na ulicach Konina. Z tego powodu został zatrzymany 25 października 1982 r., w areszcie przebywał do 11 stycznia 1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. W kolejnych latach kontynuował antysystemowe działania - uczestniczył w uroczystościach kościelnych organizowanych przez konińską „Solidarność” i kolportował nielegalne biuletyny oraz ulotki. W latach 1984-1989 w związku z prowadzoną działalnością był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN