Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Nowakowski
ur. w 1931 roku w m. Psary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Został aresztowany 1 września 1982 r. pod zarzutem „dostarczenia maszyny biurowej do sporządzania ulotek o sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz o poczynaniach władz PRL”. W areszcie tymczasowym przebywał do 9 listopada 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej