Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Krogulec
ur. w 1935 roku w m. Zalesie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Był zatrudniony na stanowisku kierowcy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Radomsku. W lutym 1979 r. zaangażował się w działalność na rzecz poprawy sytuacji finansowej i socjalno-bytowej pracowników zakładu. Kontynuował ją jako członek NZZZ „Solidarność” w okresie legalnej działalności Związku. Od 17 października 1980 r. został członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany pod zarzutem zainspirowania i zorganizowania strajku w komunikacji miejskiej w Radomsku. Przebywał w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łowiczu, który opuścił 18 lipca 1982 r. Był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1979-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN