Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Augustyniak Zygmunt

Zygmunt Bogdan Augustyniak

ur. w 1938 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017
Biogram
We wrześniu 1980 r. współtworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim, objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, następnie wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia. Po 13.12.1981 r. kontynuował działalność w podziemnej strukturze „Solidarności” na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, był kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 23.03.1982 r. został aresztowany pod zarzutem druku i kolportażu ulotek, przebywał w Areszcie Śledczym Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Trybunalskim. Wyrokiem z 28.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na 2 lata pozbawienia wolności. W wyniku rewizji Sąd Najwyższy 12.01.1983 r. zawiesił wykonanie kary na 4 lata, a wyrokiem z 27.05.1993 r. orzekł o uniewinnieniu. W okresie 1980–1989 organizował msze za Ojczyznę, był sygnatariuszem i uczestnikiem Porozumienia na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” (od czerwca 1989 r.), współorganizował i przewodniczył Niezależnemu Ruchowi Obywatelskiemu w Tomaszowie Mazowieckim (1989–1990). 
W latach 1982–1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej