Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Grzechynka

ur. w 1939 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Zatrudniona w Krakowskich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”. Współinicjatorka powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego. Członkini Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Małopolska, a następnie czynna w sekcji organizacji Zarządu Regionu Małopolska. Począwszy od lipca 1981 r. przewodnicząca Komisji Zakładowej związku w krakowskim „Stomilu”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowana. Osadzona w ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach, Gołdapi i Darłówku. Zwolniona w dniu 25 marca 1982 r.
Po uwolnieniu czynna w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowana w zapewnienie łączności pomiędzy strukturami podziemnymi w zakładach pracy w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, podległymi Międzydzielnicowemu Komitetowi „Solidarności”. Organizatorka protestu strajkowego w dniu 13 maja 1982 r. w „Stomilu”, w związku z czym została zwolniona z pracy (przywrócona w dniu 20 października 1982 r.) Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Zaangażowana w redagowanie pisma „Solidarność Grzegórzecka”. Organizatorka pomocy dla osób represjonowanych. 
Czynna w organizacji niezależnych wydarzeń kulturalnych odbywających się w kościele pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN