Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mordziński Krzysztof

Krzysztof Andrzej Mordziński

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie od stycznia 1981 r. do czerwca 1989 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. Był współzałożycielem i redaktorem „Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” COBiRTK. W 1981 r. był delegatem na zjazd „Solidarności” środowiska kolejarzy oraz na I i II Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze. Od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był internowany, przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. W latach 1981-1990 był członkiem Rady Parafialnej Środowiska Byłych Internowanych i Więźniów Politycznych w kościele Seminaryjnym w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN