Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jezusek Mirosław

Mirosław Jezusek

ur. w 1934 roku w m. Kolno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Pan Mirosław Jezusek w okresie od 1952 r. do 1986 r. był zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W sierpniu 1980 r. był uczestnikiem strajku w SKP. We wrześniu 1980 r. znalazł się w gronie współorganizatorów NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, następnie zajmował stanowisko członka Komisji Zakładowej w SKP. Uczestniczył w strajku w stoczni w dniach 14-15 grudnia 1981 r., następnie zajmował się zbiórką funduszy na pomoc represjonowanym stoczniowcom.  W okresie od 1983 r. do 1986 r. jako członek Tymczasowej Komisji Zakładowej drukował i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W dniu 17 marca 1986 r. został zatrzymany pod zarzutem kolportażu „Tygodnika Mazowsze” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 18 marca 1986 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni, który rozpatrywał sprawę w trybie przyspieszonym, Pan Mirosław Jezusek został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 9 września 1986 r. na mocy Ustawy o amnestii Rady Państwa PRL z dn. 17.07.1986 r. Pana Mirosława Jezuska zwolniono z odbywania pozostałej mu kary.                

Z powodu swojej działalności opozycyjnej Pan Mirosław Jezusek był inwigiliowany przez Wydział V KWMO/WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Sztubak”, prowadzonej od 26 lutego 1983 r. do 16 października 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej