Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ślaski Krzysztof

Krzysztof Szymon Ślaski

ur. w 1942 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Był współorganizatorem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej. Był współpracownikiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląskiego. Organizował pomoc medyczną dla ukrywających się działaczy Solidarności, przyjmował ich na oddział szpitalny pod fałszywymi nazwiskami, posiadał siatkę zaufanych lekarzy różnych specjalności, którzy w razie potrzeby udzielali im pomocy. Zajmował się również kolportażem wydawnictw niezależnych w środowisku lekarskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN