Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Ignacy Kosik
ur. w 1937 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Ryszard Kosik w dniu 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeniach Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji. Działania podjęte przez tłum były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu oraz buntem wobec komunistycznego systemu politycznego. 
Za powyższe, w dniu 21 listopada 1956 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszcz tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Był przetrzymywany w Zakładach Karnych w Potulicach, Wronkach oraz Jaroszowie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 1960 r. został warunkowo zwolniony z więzienia w dniu 21 lipca 1960 r. z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN