Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kauf Jan

Jan Kauf

ur. w 1950 roku w m. Kuźnica Stara
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Pan Jan Kauf w latach 1980-1989 należał do Niezależnego Samorządnego Zwiazku Zawodowego „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. organizował struktury związkowe w Fabryce Armatury w Oleśnie. Od stycznia do 13 XII 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w/w zakładzie.  
Po ogłoszeniu stanu wojennego utworzył tajną grupę, której celem było odtworzenie struktur związkowych i aktywna działalność na rzecz przywrócenia Polsce wolności i niepodległości. W konspiracji grupa działała do 1989 r. 
W okresie 1982-1984 zajmował się powielaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw, które rozpowszechniał na terenie powiatów Kłobuck i Olesno oraz w zakładzie pracy. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. powołał Komitet Obywatelski „Solidarność” w Przystajni, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory parlamentarne wyznaczone na 4 czerwca. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków