Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ćwiklińska Krystyna

Krystyna Ewa Ćwiklińska

ur. w 1946 roku w m. Osuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pani Krystyna Ewa Ćwiklińska w latach 1980-1981 była działaczką Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”. W związku z prowadzeniem pomocy dla internowanych i członków ich rodzin organizowała na terenie szpitala zbiórki pieniędzy. Utrzymywała szerokie kontakty ze środowiskiem opozycyjnym z terenu Radomia i Warszawy. W związku z tą działalnością była w latach 1983-1987 kontrolowana operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa, m.in. wobec jej osoby wszczęto śledztwo dot. gromadzenia i kolportażu literatury oraz innych wydawnictw bezdebitowych. W wyniku przeprowadzonej rewizji w jej miejscu zamieszkania zakwestionowano różnego rodzaju podziemne wydawnictwa. Pani Krystyna Ewa Ćwiklińska została zatrzymana, a w dniu 6.03.1984 r. tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Ze względu na zły stan została zwolniona z aresztu w dn. 21.03.1984 r. Pani Krystyna Ewa Ćwiklińska w czerwcu 1989 r. została Przewodniczącą Komisji Zakładowej Lecznictwa Zamkniętego NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Radomiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej