Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Błaszczyk Elżbieta
Elżbieta Błaszczyk
ur. w 1960 roku w m. Sulechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

W latach 1981–1984 była aktywną działaczką nielegalnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Brała udział w comiesięcznych mszach za Ojczyznę oraz antykomunistycznych manifestacjach na terenie Zielonej Góry. W latach 1982–1984 współpracowała z Agencją Informacyjną „Solidarność”. W okresie stanu wojennego wśród studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, prowadziła zbiórkę darów na rzecz internowanych oraz ich rodzin. W 1989 r. aktywnie pracowała na rzecz kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Zielonej Górze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN